*

Η ομάδα Ρομποτικής του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αγαίου αναλαμβάνει να αναπτύξει το κατάλληλο ρομπότ για την επιχείρηση σας ή όποια διεργασία επιθυμείτε να αυτοματοποιήσετε στα πλαίσια κάποιου ερευνητικού έργου.