Μαθήματα Ρομποτικής με Lego

Η ιστοσελίδα είναι στην Ελληνική γλώσσα, περιέχει μαθήματα, κατασκευές και ασκήσεις. Το υλικό συλλέχτηκε εν μέρη από υπάρχοντα site ή όπου χρειάστηκε δημιουργήθηκε νέο. Το υλικό οργανώθηκε σε μια σειρά μαθημάτων σχεδιασμένα σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες διδακτικής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 9 – 14 ετών. Είναι εύχρηστη και ελκυστική ενώ έγινε προσπάθεια να καλύψει τις απαιτήσεις του Πλαισίου Ποιότητας των Βρυξελλών (The Brussel Quality Framework).
Ο σχεδιασμός και δημιουργία των μαθημάτων ήταν η διπλωματική εργασία των Φιλίππου Στέφανος και Μαυρόπουλος Νίκος, μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος.

Οι ενότητες των μαθημάτων είναι οι εξής:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Ρομποτικική

1.1 Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα

1.2 Τι είναι ρομπότ;

1.3 Εκπαιδευτική Ρομποτική

1.4 Περιγραφή EV3 (μέρος α)

1.5 Περιγραφή EV3 (μέρος β)

1.6 Τα μέρη του LEGO Mindstroms EV3 Education

Ενότητα 2: Το Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2.1 Επικοινωνία EV3 με υπολογιστή

2.1.1 Εγκατάσταση EV3 Software

2.1.2 Επικοινωνία EV3 με υπολογιστή (β μέρος)

2.2 Βασικά κουμπιά EV3

2.3 Παρουσίαση Προγραμματιστικού περιβάλλοντος

2.4 Το πρώτο μου πρόγραμμα

2.5 Καταγραφή βημάτων στο χαρτί

2.6 Εγκατάσταση ultrasonic & gyro block

Ενότητα 3: Κατασκευή ενός απλού Ρομπότ

3.1 Οδηγίες lego

3.2 Συναρμολόγηση απλού ρομπότ

Ενότητα 4: Μότορες

4.1 Moving Straight

4.2 Basic Turning

4.3 More

Ενότητα 5: Κείμενα, Γραφικά & Ήχος

5.1 Sound Block

5.2 Display Block

Ενότητα 6: Αισθητήρες

6.1 Touch Sensor

6.2 Wait Touch

6.3 Ultra Sensor

6.4 Wait Ultra

6.5 Color Sensor

6.6 Wait Color

6.7 Gyro Sensor

6.8 Wait Gyro Sensor

Ενότητα 7: Επαναλήψεις

7.1 Loop introduction

7.2 Loop 4 φορές

7.3 Loop unlimited

7.4 Loop time

7.5 Loop and sensor

Ενότητα 8: Επιλογή

8.1 Εισαγωγή στο switch block

8.2 switch loop

8.3 switch - multi choices

Ενότητα 9: Advanced

9.1 Variables

9.2 My Blocks

Ενότητα 10: Συνθέσεις για διαγωνισμούς

10.1 Προσθήκη βραχίονα για μεταφορά

10.2 Μεταφορά αντικειμένου με χρήση βραχίονα

10.3 Προσθήκη δαγκάνας

10.4 Μεταφορά αντικειμένου με χρήση δαγκάνας

10.5 Ακολουθία γραμμής