Εισαγωγικά μαθήματα Ρομποτικής με Raspberry Pi

Τα πιο κάτω μαθήματα έχουν δημιουργηθεί από τους:

  • Καβαλλιεράτου Εργίνα, Καθηγήτρια Μ.Π.Ε.Σ.
  • Δούμα Αναστασία, Ε.Δ.Ι.Π. Μ.Π.Ε.Σ.
  • Βασιλόπουλος Νικόλαος, Μεταδιδάκτωρ Μ.Π.Ε.Σ. 
  • Βασιλείου Μάριος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Μ.Π.Ε.Σ.
  • Μάνος Νικόλαος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Μ.Π.Ε.Σ.
  • Τοπαλίδης Χρήστος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Μ.Π.Ε.Σ.
1. Εισαγωγή στο Raspberry Pi
2. Παραμετροποίηση Raspberry Pi
3. Προγραμματισμός στο Raspberry Pi
4. Διαχείριση δεδομένων και αρχείων στο Raspberry
5. Εισαγωγή σε Αισθητήρες - Συνδεσμολογία
6. Χρήση Αισθητήρων
7. Κίνηση - Έλεγχος Κινητήρων
8. Γραφικά στο Raspberry Pi
9. Συνδιασμός με κάμερα Raspberry Pi
10. Raspberry Pi Project