Γεώργιος Εξίζογλου

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: 3rd Aegean Robotic Competition, Program-Α-Robot, Υλοποίηση και Συντήρηση Ιστοσελίδας

Ανάργυρος Μουρατίδης

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: El Greco II

Αναστάσιος Αναστασιάδης

Προπτυχιακος Φοιτητής Δραστηριότητα: El Greco II

Θωμάς Λιάρος

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Ρομποτική Πλατφόρμα

Jaideep Udadhyay

Manipal University Jaipur India Δραστηριότητα: Antropoid El Greco Project

Shubham Khandelwal

Manipal University Jaipur India Δραστηριότητα: Antropoid El Greco Project

Αλέξης Γκίκας

Μεταπτυχιακός φοιτητής Δραστηριότητα: Προγραμματισμός Project El Greco

Γιώργος Ζέρβας

Προπτυχιακός φοιτητής Δραστηριότητα: Head Leader Project El Greco, Ituro 2015

Δημήτρης Λεϊβατίδης

Μεταπτυχιακός φοιτητής Δραστηριότητα: Διοργάνωση Ρομποτικού Διαγωνισμού 2016-17

Νίκος Μαυρόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Δραστηριότητα: Εξ' αποστάσεως Ρομποτική, Διαχειριστής ιστοσελίδας, Δημιουργία Site βιντεομαθημάτων διδασκαλίας Lego

Ευγένιος Μπαρτζελιώτης

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Σεμινάρια Ρομποτικής 2016-17, Ituro 2015, Σεμινάρια Ρομποτικής 2013-14

Γιώργος Παπαμιχαλάκης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Program Leader Project El Greco

Γιώργος Παπαναστασόπουλος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Program Leader Project El Greco

Παύλος Σκούπρας

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Σεμινάρια Ρομποτικής 2016-17, Ituro 2015, Σεμινάρια Ρομποτικής 2013-14

Στέφανος Φιλίππου

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Δημιουργία Site βιντεομαθημάτων διδασκαλίας Lego

Νίκος Φουρτούνης

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Σεμινάρια Ρομποτικής 2016-17, Head Leader Project El Greco, Δημιουργία Site

Ιωάννα Μπακάλη

Υποψήφια Διδάκτωρ Δραστηριότητα: Εκπαιδευτική Ρομποτική και Αυτισμός

Δημήτρης Κάτσιος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Δραστηριότητα: Program Leader Project El Greco, Σεμινάρια Ρομποτικής 2016-17

Pyrih YuriY

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: 3D printing, El Greco II

Θανάσης Μπαλαφούτης

Διδάκτορας Δραστηριότητα: Σεμινάρια Ρομποτικής 2016-17

Σταμάτιος Στρογγύλης

Υποψήφιος Διδάκτωρ Δραστηριότητα: Θαλάσσια Ρομποτική

Μαρία Σουλουτζή

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Δραστηριότητα: Πλατφόρμα Προγραμματισμού, El Greco I, El Greco II

Ρόζα Γλύβα

Δραστηριότητα: Σεμινάρια

Παρασκευάς Διαμαντάτος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Σχολείο Ρομποτικής, Ituro 2015

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Δραστηριότητα: Σχολείο Ρομποτικής, Ituro 2015

Μιχάλης Καράβολος

Δραστηριότητα: Σχολείο Ρομποτικής, Ituro 2015

Νίκος Μπούσιας

Δραστηριότητα: Σχολείο Ρομποτικής, Ituro 2015

Γιάννης Θανόπουλος

Δραστηριότητα: Σχολείο Ρομποτικής, Ituro 2015

Μιχάλης Χαρτοματσίδης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: Προγραμματισμός Project El Greco, Παρουσίαση

Τοπαλίδης Χρήστος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Δραστηριότητα: 3rd Aegean Robotic Competition

Ηλίας Πετεινάτος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Δραστηριότητα: Εφαρμογές των Social Robotics, 3rd Aegean Robotic Competition

Θεώδορος Πασχάλης

Προπτυχιακός Φοιτητής Δραστηριότητα: 3rd Aegean Robotic Competition