Διαδικτυακά Σεμινάρια για τη χρήση του SlideWiki

Διαδικτυακά Σεμινάρια για τη χρήση του SlideWiki

Ο στόχος του SlideWiki είναι να φέρει ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό συντάσσεται, διανέμεται και επαναχρησιμοποιείται. Δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργούν και να κοινοποιούν διαφάνειες, σε μορφή HTML σε ανοιχτή πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενες κοινότητες από όλο τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το υλικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από διακεκριμένους εκπαιδευτικούς καλύπτοντας μια ποικιλία θεμάτων.

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα σεμινάρια χρήσης της πλατφόρμας του SlideWiki καθώς και βοηθητικό οπτικοακουστικό υλικό:

Close Menu
×
×

Cart