Το νέο Ευρωπαικό πρόγραμμα H2020 (PROMETHEUS) στο οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι εταίρος

2022-10-21T10:18:33+00:00

Σε ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο θα συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών και της