Πληροφορίες

H συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα έχει ως στόχο τη διαχείριση του εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού της εφαρμογής για κινητές συσκευές «CyberAware». O σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος «Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αλέξανδρο Ζήκο και το Σώζων Λάμπρου στα πλαίσια της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η πρόσβαση και εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ελεύθερη. Αρχικά ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη πλατφόρμα δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει τις εικονικές τάξεις και να εγγράψει τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέξει πρώτα την τάξη της οποίας επιθυμεί να τροποποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό και μετά να το τροποποιήσει, επειδή οι αλλαγές επιτελούνται ανά τάξη. Όταν οι εγγεγραμμένοι μαθητές της αντίστοιχης τάξης εκκινήσουν την εφαρμογή «CyberAware» θα λάβουν τις αντίστοιχες αλλαγές.


ΟΔΗΓΙΕΣ


Αλλαγή γλώσσας
Αρχικά ο χρήστης/εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει την γλώσσα εμφάνισης των στοιχείων της πλατφόρμας μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών, επιλέγοντας την αντίστοιχη σημαία που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη.

Αρχική σελίδα
Πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω αριστερά μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας.

Καταχώρηση / Είσοδος χρήστη
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει το λογαριασμό του πατώντας πάνω δεξιά το κουμπί «Καταχώρηση» ή να εισαχθεί στο σύστημα με το λογαριασμό του με το κουμπί «Είσοδος». Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα μόνο ως εκπαιδευτικός.

Διαχείριση μαθητών
Με την είσοδο στην πλατφόρμα μπορεί να μεταβεί αυτόματα στη σελίδα «Μαθητές», στην οποία μπορεί να διαχειριστεί τους μαθητές του, τροποποιώντας ή διαγράφοντας κάποιον μαθητή. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα της προσθήκης ενός νέου μαθητή πατώντας πάνω αριστερά στη μπάρα το κουμπί «Μαθητές» και εν συνεχεία επιλέγοντας από το υπομενού «Προσθήκη». Εκεί εισάγοντας τα στοιχεία του μαθητή με το κουμπί «Δημιουργία», δημιουργείται ο συγκεκριμένος μαθητής. Με το κουμπί «Επαναφορά» το περιεχόμενο των πεδίων σβήνει και μπορεί να καταχωρήσει εκ νέου τα στοιχεία.

Διαχείριση υλικού
Επιλέγοντας το κουμπί «Υλικό» από την μπάρα και στη συνέχεια την τάξη που επιθυμείτε, εμφανίζονται τα πεδία της εφαρμογής που μπορεί να τροποποιήσει. Με το κουμπί «Αλλαγή», οι τροποποιήσεις καταχωρούνται στο σύστημα και θα εμφανιστούν στην επόμενη είσοδο των μαθητών, στην εφαρμογή τους.

Διαχείριση τάξεων
Επιλέγοντας το κουμπί «Τάξεις» ο εκπαιδευτικός μεταβαίνει στη σελίδα των τάξεων, στην οποία μπορεί να προσθέσει μία καινούρια εικονική τάξη, να αλλάξει ή να διαγράψει μία υπάρχουσα.

Διαχείριση προφίλ
Τέλος δίπλα από τα εικονίδια των σημαιών πατώντας πάνω στο όνομα χρήστη, μπορεί επιλέγοντας από το υπομενού είτε να επεξεργαστεί το προφίλ του είτε να κάνει έξοδο από την πλατφόρμα. Εάν επιλέξει επεξεργασία και αλλάξει τα στοιχεία του, οι αλλαγές καταχωρούνται στο σύστημα με το κουμπί «Επεξεργασία».