Το νέο Ευρωπαικό πρόγραμμα H2020 (PROMETHEUS) στο οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι εταίρος

Σε ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο θα συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (https://icsdweb.aegean.gr/ccsl/) και της Ερευνητικής Μονάδας στη Νευρομορφική Υπολογιστική και Φωτονική (research unit on neuromorphic computing and photonics, rncp.eu). Πρόκειται για τα έργο PROMETHEUS που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος πλαισίου “Horizon Europe (HE) – HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-07”.

Tο έργο PROMETHEUS θα αναλάβει να υλοποιήσει για πρώτη φορά φωτονικά κυκλώματα ικανά να λειτουργήσουν ως νευρομορφικά και ταυτόχρονα κβαντικά υπολογιστικά συστήματα. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που θα αναπτυχθούν θα βασίζονται  σε σύγχρονες τεχνολογιές ετερογενούς ολοκλήρωσης παλμικών πηγών lasers σε πυρίτιο.

Οι τελικές διατάξεις του έργου PROMETHEUS θα είναι σε θέση να υλοποιούν επαναδιαμόρφωσιμα νευρωνικά δίκτυα σε επίπεδο υλικού που θα υλοποιούν υπολογισμούς με την ταχύτητα του φωτός.  Οι διατάξεις αυτές αναμένεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην υλοποίηση κρίσιμων εφαρμογών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως σε συστήματα κυβερνοασφάλειας, συστήματα υπολογιστικής άκρου, συστήματα απεικόνισης και σάρωσης σε βιομηχανικές εφαρμογές σε πολύ μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας (τρισεκατομμύρια πράξεις πολλαπλασιασμού με συσσώρευση το δευτερόλεπτο), με πολύ μικρή κατανάλωση ισχύος.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την τεχνική επίβλεψη όλου του έργου (technical management), ενώ στο έργο επίσης συμμετέχουν η εταιρία IPRONICs από την Ισπανία που συντονίζει το έργο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πολυτεχνείο της Δανίας DTU, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης από το Βέλγιο, η εταιρία QTI από την Ιταλία, το ερευνητικό κέντρο CEA-LETI από τη Γαλλία, το ερευνητικό κέντρο FRAUΝHOFER IZM από τη Γερμανία, η εταιρία Scintil Photonics από τη Γαλλία, η ΙΒΜ Ελβετίας, η εταιρία Lumiphase από την Ελβετία και η εταιρία Inivation από την Ελβετία.

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η σχεδίαση και ο χαρακτηρισμός των φωτονικών διατάξεων, η σχεδίαση και μελέτη οπτικών νευρωνικών δικτύων και η εκπαίδευση τους, η χρήση των διατάξεων ως  κβαντικά κρυπτογραφικά εργαλεία καθώς και η εφαρμογή των συστημάτων για την υπερ-ταχεία ανάλυση εικόνων.

Τεχνικός Διευθυντής του έργου και Επιστημονικά υπεύθυνος από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Χάρης Μεσαριτάκης.

Share This Post!