Περιγραφή δράσης: Πρωτότυπη πλατφόρμα με δεδομένα για την πανδημία του COVID-19 σε ζωντανό χρόνο, πληροφορίες από ειδικούς και προτάσεις με σχετικούς συνδέσμους για δραστηριότητες όσο μένουν σπίτι http://coronavirusingreece.eu

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Υπεύθυνος: Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας, απόφοιτος και επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

(icsdm15053@icsd.aegean.gr )

Share This Post!