Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

2019-10-08T09:15:17+00:00

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών (Ε.Σ.Υ.Ε) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να καταθέσουν σχετική αίτηση έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.