Μεταφορά Αυγών από Φωλιά σε Φωλιά - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σκοπός της δοκιμασίας είναι η ρομποτική συσκευή να μεταφέρει σε χρόνο ενός (1) λεπτού, όσο το δυνατόν περισσότερα «αυγά» από τη μία «φωλιά» στην άλλη.

Τα «αυγά»

Το ρόλο των «αυγών» θα έχουν μπαλάκια. Τα μπαλάκια είναι τα κλασικά που χρησιμοποιούνται στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πιγκ-πογκ) και είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  (I.T.T.F.). Η μπάλα θα είναι σφαιρική, με διάμετρο 40 χιλιοστά του μέτρου. Το βάρος της πρέπει να είναι 2,7 γραμμάρια. και να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ή παρόμοιο υλικό, σε χρώμα άσπρο ματ.

Οι «φωλιές»

 1. Οι «φωλιές» θα απέχουν ένα (1) μέτρο τουλάχιστο μεταξύ τους.
 2. Η «φωλιά» θα έχει επιφάνεια το πολύ 346 τετραγωνικά εκατοστόμετρα. Μπορεί να είναι έχει κυκλικό, τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.
 3. Στη κυκλική φωλιά η διάμετρος θα είναι μικρότερη ή ίση των είκοσι ενός (21) εκατοστών δ ≤ 21cm
 4. Στην τετράγωνη φωλιά η πλευρά θα είναι μικρότερη ή ίση των δεκαοκτώ και μισό (18,5) εκατοστών γ ≤ 18,5cm
 5. Στην ορθογώνια φωλιά ο λόγος της μικρότερης προς τη μεγαλύτερη πλευρά θα είναι τουλάχιστον 0,6 δηλ. α/β ≥ 0,6
 6. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της φωλιάς θα είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) εκατοστών.

Η δοκιμασία

 1. Το ρομπότ μπορεί να εκκινήσει από οποιοδήποτε σημείο πάνω στην διαδρομή, με την προϋπόθεση να μην ακουμπάει τα αυγά ή τη φωλιά.
 2. Επιτρέπεται η χρήση βοηθητικών γραμμών πάνω στο δάπεδο
 3. Η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας είναι το ένα (1) λεπτό. Η χρονομέτρηση καθώς και η έναρξη και η λήξη της γίνονται από την επιτροπή, εμφανίζονται στην οθόνη και σημαίνονται με ανάλογο ηχητικό.
 4. Το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει μετά την έναρξη της χρονομέτρησης και το σχετικό ηχητικό σήμα της επιτροπής και να σταματήσεις μετά την παρέλευση του χρόνου (1 λεπτό) και το σχετικό ηχητικό σήμα.
 5. Κάθε φορά μπορεί να μεταφέρεται μόνο ένα αυγό.
 6. Το ρομπότ μπορεί να τοποθετεί τα αυγά στην νέα φωλιά από οποιοδήποτε ύψος ή απόσταση.
 7. Αν ένα αυγό βρεθεί εκτός φωλιάς για οποιοδήποτε λόγο μηδενίζεται και δεν λαμβάνεται υπόψη στην καταμέτρηση.
 8. Ως έγκυρο αποτέλεσμα λογίζονται τα αυγά που βρίσκονται εντός της νέας φωλιάς κατά τη λήξη του χρόνου.
 9. Αυγό που θα βρίσκεται πάνω στο ρομπότ κατά τη λήξη του χρόνου, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 10. Νικητής είναι το ρομπότ με τα περισσότερα αυγά στη νέα φωλιά.

Ισοβαθμία

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα
 2. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα και την παρουσία τριών (3) αυγών χρώματος πορτοκαλί. Πορτοκαλί μπαλάκι αντισφαίρισης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (I.T.T.F.).
 3. Τα πορτοκαλί αυγά μετράνε διπλά σε σχέση με τα άσπρ

Το ρομπότ

 1. Για την κατασκευή των ρομπότ:
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πλατφόρμα Arduino, raspberry, ESP, LEGO EV3, LEGO next, LEGO wedo. Για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επικοινωνήστε με την επιτροπή.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αισθητήρας
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λογισμικό.
 2. Απαγορεύεται ο τηλεχειρισμός της ρομποτικής συσκευής.
 3. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το κιτ κατασκευής, τα υλικά και τα εξαρτήματα (αισθητήρες, μότορες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν. Μοναδικός περιορισμός είναι τα ρομπότ να έχουν συναρμολογηθεί και προγραμματιστεί από την ομάδα συμμετοχής. Εξ ολοκλήρου έτοιμα συναρμολογημένα ρομπότ αποκλείονται.
 4. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέρη και τα τροφοδοτικά.
 5. Όλα τα κυκλώματα ελέγχου, οι αισθητήρες και οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να είναι τμήματα του ρομπότ.
 6. Το ρομπότ κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας είναι πλήρως αυτόνομο. Το ρομπότ δεν μπορεί να ελέγχεται από οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή, για παράδειγμα εξωτερικό PC συνδεδεμένο στο ρομπότ είτε μέσω καλωδίου είτε ασύρματα.
 7. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εξοπλισμό ώστε να επικοινωνήσουν ή να βοηθήσουν το ρομπότ μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας
 8. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τύπο, τον κατασκευαστή, τον αριθμό και τις διαστάσεις των αισθητήρων.

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

 1. Πριν από τη δοκιμασία οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μετρήσουν σε ζωντανή μετάδοση την απόσταση των φωλιών, τις διαστάσεις των φωλιών ή των αυγών ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της δοκιμασίας τους ζητηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.
 2. Οι ομάδες πρέπει να προετοιμάσουν και να έχουν μαζί τους όλο τον εξοπλισμό, τα λογισμικά και φορητούς υπολογιστές που χρειάζονται για τον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.
 3. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ικανοποιητικό εξοπλισμό μαζί τους. Ακόμα και σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, το Συμβούλιο και η οργανωτική επιτροπή δεν ευθύνονται για την επισκευή ή την αντικατάστασή του.

(Κατέβασμα .pdf)

Close Menu
×
×

Cart