Ελεύθερη Παρουσίαση / Remote Freestyle - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σκοπός της κατηγορίας αυτής είναι να αναδείξει το ρομπότ που κατέχει δυνατότητες ή σχεδιασμό ο οποίος δεν εμπίπτει σε κάποια από τις λοιπές κατηγορίες του διαγωνισμού.

  1. Είναι απαραίτητο να δηλώσετε συμματοχή στον παραπάνω σύνδεσμο και να αποστείλετε μία τεχνική περιγραφή του έργου σας και της ομάδας, δύο τουλάχιστον φωτογραφίες, και βίντεο (λιγότερο από 2 min) στο email: aegeanrobotics@aegean.gr με θέμα «Δήλωση συμμετοχής»  τα οποία θα αναρτηθούν στο site μας.
  2. Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή κριτών με βάση σταθμισμένων κριτηρίων (Κριτήρια Αξιολόγησης).
  3. Η ομάδα θα έχει στη διάθεση της 5 λεπτά το μέγιστο για να παρουσιάσει τις δυνατότητες του ρομπότ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από την επιτροπή.
  4. Το έργο θα πρέπει να σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη ρομποτική. Στο πλαίσιο της ελεύθερης κατηγορίας μπορεί να γίνει και επίδειξη απλών αυτοματισμών.
  5. Δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός στο μέγεθος, στις δυνατότητες, στη λειτουργία ή στο είδος της εργασίας που πραγματοποιεί το ρομπότ (μπορεί να μην κάνει και απολύτως τίποτα).
  6. Το ρομπότ μπορεί να κινείται ή να είναι στατικό και οι ενέργειες που εκτελεί μπορεί να είναι φυσικές ή ψηφιακές.
  7. Δεν μπορεί να συμμετέχουν περισσότερες από μία ομάδα με το ίδιο ρομποτικό σύστημα.
Close Menu
×
×

Cart